ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดใด พันธ์ุไหน เราก็จะรับรักษาสุดความสามารถเท่าที่พวกเรานั้นมี ขอให้คุณเชื่อมั่นในโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ สัตวแพทย์ และบุคลากรทุกๆคนของทางโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ ทางเรานั้นจะทำงานอย่างเต็มที่ และสุดฝีมือ เพื่อให้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณนั้นหมดไป

ทางโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงขอขอบพระคุณทุกคำติชมที่ลูกค้าได้บอกกับทางโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ ทางโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำจะนำทุกคำแนะนำจากทางลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าประจำ จะนำคำติชมไปพัฒนาการบริการลูกค้ารวมถึงการรักษาสัตว์เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อท่านได้ไว้ใจให้ทางเราดูแลสัตว์เลี้ยงของท่าน ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะค่าใช้จ่ายที่เราคิดราคานั้น อยู่บนพื้นฐานของความพอดี ราคาเหมาะสมกับการรักษาและบริการสำหรับลูกค้า และสัตว์เลี้ยงของลูกค่าแน่นอน ทางโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำของเรานั้น มีบริการที่ครบครันสำหรับสัตว์เลี้ยงของลูกค้า เรารับประกันความพึงพอใจ และรับประกันในความสามารถของการรักษา ให้คำปรึกษาต่างๆ อย่างแน่นอน

รู้จักเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ เป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์สำหรับสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ดำเนินการโดย ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล และสัตวแพทย์ที่ดูแลด้านโรคสัตว์เฉพาะทางและเฉพาะชนิดสัตว์ ทั้ง สุนัข แมว (ทั้งโรคทางระบบ โรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อต่างๆ) และยังมีสัตวแพทย์เฉพาะทางสำหรับกระต่าย กระรอก แก๊สบี้ แฮมสเตอร์ ชูการ์ไกลเดอร์ เฟอเร็ท สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นกและไก่ชน สัตว์น้ำ และสัตว์ป่านานาชนิด

โรงพยาบาลสัตว์ ของเรานั้นเป็นโรงพยาบาลสัตว์สารพัดสัตว์อีกแห่งในกรุงเทพ มีความตั้งใจที่จะสร้างส่วนบริการสุขภาพที่เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ให้คำแนะนำในการเลี้ยงที่ถูกต้อง รวมไปถึงเป็นแหล่งดูงานของนิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน มีอุปกรณ์ในการตรวจและรักษาเพียงพอต่อการดูแลสัตว์ในปัจจุบัน

ไม่ว่าความต้องการใดๆของสัตว์เลี้ยงของคุณ เราก็พร้อมที่จะให้บริการและสนับสนุนคุณรวมไปถึง การฉีดวัคซีน ,การผ่าตัด ฯลฯ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์มากที่สุด ทางเราทำการบริการด้วยใจ และใส่ใจในการรักษาหรือให้คำปรึกษาทุกๆอย่างที่คุณต้องการ และยังรวมไปถึงการบริการเคลื่อนที่ ขนส่ง ของทางเรา ที่มีบริการให้คุณลูกค้าที่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือไม่สะดวกในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงของคุณ

การให้ บริการโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ ในด้านของเครื่องมือ ทางโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทันสมัยในการรักษาสัตว์เลี้ยง มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย เพื่อให้การรักษาสัตว์เลี้ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและสัตว์เลี้ยงของลูกค้า อาทิเช่น เครื่องมือในการ X-Ray IR สัตว์เลี้ยงที่สามารถตรวจหาปัญหาจากร่างกายของสัตว์เลี้ยงของคุณ ซึ่งจะระบุได้ชัดเจนถึงสาเหตุหรืออาการที่พบเจอในสัตว์

ความพร้อมของบุคลากร ทางเรามีสัตวแพทย์ที่เชียวชาญเฉพาะด้านสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เพื่อที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงในแต่ละชนิดให้ถูกต้อง และดีที่สุดบุคลากรทุกคน และสัตวแพทย์จะรักษาสัตว์เลี้ยงของลูกค้าอย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ รวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วย เราจะทำให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกว่าการมาโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำนั้นไม่เสียเปล่า และเราจะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการจากทางเรากลับมาใช้บริการอีก เราจะมาสร้างความเชื่อมั่นในกันและกัน สำหรับโรงพยาบาลกับลูกค้า เราจะทำให้ดีที่สุดสำหรับคุณ และทุกๆคน

คลินิกของทางโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ มีหลายคลินิกด้วยกัน มีทั้ง คลินิกกระต่าย คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน-ครึ่งบกครึ่งน้ำ คลินิกนก-ไก่ คลินิกสัตว์น้ำ คลินิกสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก คลินิกเฟอเรท และคลินิกสัตว์ป่า ทางโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำมีเจ้าหน้าที่ให้การต้องรับทุกๆ คลินิก และสัตวแพทย์ประจำทุกคลินิก คุณลูกค้าสามารถเข้ามาที่โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำได้ตลอดเวลาทำการ ทุกๆวันจันทร์-ศุกร์ จะมีสัตวแพทย์อยู่ตลอดเวลา

AFFORDABLE PET CARE IN A MODERN FACILITY

เหล่าสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำนั้นจะทุ่มเทให้การดูแลกับเหล่าสัตว์เลี้ยงของทุกท่านด้วยการบริการที่เหมาะสม เราพร้อมให้บริการ 7 วันต่อสัปดาห์ เป้าหมายของพวกเราคือ ทำให้มั่นใจว่าเราสามารถป้องกันทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของท่านตามที่เรานั้นได้เคยกล่าวเอาไว้ข้างต้น

SKILLED & COMPASSIONATE PET CARE PROFESSIONALS

โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำเอาใจใส่ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของเหล่าสมาชิกทุกๆคน เราพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาเหล่าเพื่อนร่วมโลกของเรา พวกเราเชื่อว่าสัตว์เพื่อนเลี้ยงนั้นควรจะได้รับการรักษาและปฏิบัติเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว

MEET US

พวกเราทุกคนพร้อมที่จะให้บริการจากใจจริง และพบปะกับสัตวแพทย์เฉพาะด้านสอบถามและปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการรักษาสัตว์เลี้ยงของท่าน เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกท่านเพื่อเหล่าสัตว์เลี้ยงของทุกท่าน

ต้องการมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ